Još nema komentara

Raspored svetih misa s blagoslovom obitelji

Ove godine, zbog epidemije koronavirusa, blagoslov obitelji će se obavljati u crkvi prema rasporedu koji je priložen.

Župnik molim da iz obitelji dođe barem po jedan član na svetu misu koja će se slaviti  za te obitelji u crkvi u 18,00 sati.

Na kraju svete mise molit će se za sveti blagoslov tih obitelji. Ispred oltara moći će se uzeti kalendar, naljepnica i molitva za obitelj.

Pokraj kalendara bit će stavljena košarica u koju će župljani moći staviti svoje priloge za blagoslov.

Zamolba je župnika da župljani koji će tada dati svoje priloge za naš novi oltar i ambon  označe da je to za oltar.

Župnik unaprijed svima od srca zahvaljuje!

 

Dan i sat Ulica
Četvrtak

3.  prosinca

u 18,00 sati

Kneza Domagoja, Nikole Nonkovića, Trg kralja Tomislava, Mate Pečića, Riva, Neretvanskih gusara, Matice Hrvatske, Pivčeva kala, Foša Mihovila Pavlinovića,, Stjepana Radića i Ante Starčevića
Petak

4. prosinca

u 18,00 sati

Smokovo, Celestina Medovića,  T. Ujevića, Zadarska, I. Gundulića, Vukovarska, S.S. Kranjčevića, Mandarinska
Subota

5. prosinca

u 18,00 sati

Zagrebačka i Ivana Meštrovića
Ponedjeljak

7. prosinca

u 18,00 sati

Žrtava Dom. rata i

Trg Opuzenske bojne i Stanka Parmaća

Srijeda

9. prosinca

u 18,00 sati

Posrednica, Jadranska i Prašnica, Jasenska i Put Marinuše
Četvrtak

10. prosinca

u 18,00 sati

Barake, Tisno i Jakova Gotovca
Petak

11. prosinca

u 18,00 sati

Zrinsko-frankopanska do br. 50, Podvornica, Put Zlatinovca i Trnovska
Subota

12. prosinca

u 18,00 sati

Zrinsko-frankopanska od broja 51 do kraja, Strimen i Pinovac
Ponedjeljak

14. prosinca

u 18,00 sati

Prantrnovo,  Podgradina i Preko Neretve
Ponedjeljak

21. prosinca

u 18,00 sati

Svi oni koji nisu mogli biti kad je bio njihov dan.

Postavite komentar

Morate biti logged u objaviti komentar .