Još nema komentara

Tjedne obavijesti

T J E D N E    O B A V I J E S T I

DVADESET I PETA NEDJELJA KROZ GODINU

Opuzen, 24. rujna  2023.

 

Sv. mise radnim danima slave se u 8,00 sati ujutro.

_______________________________

Vjeronauk za Prvopričesnike bit će u četvrtak u 15.00 sati.

_______________________________

Vjeronauk za I. i II. osnovne bit će u subotu u 10,00 sati.

_______________________________

Vjeronauk za I. srednje bit će u subotu u 9,00 sati.

_______________________________

Vjeronauk za krizmanike bit će u subotu u 9,30 sati.

_______________________________

 

Sljedeće nedjelje sv. mise slave se ujutro u 9,00 i poslije podne u 19,00 sati.

____________________________

Sv. misa za svečare sv. Mihovila u petak u 8,00 sati.

 

 

Postavite komentar

Morate biti logged u objaviti komentar .