Još nema komentara

Tjedne obavijesti

T J E D N E    O B A V I J E S T I

DRUGA NEDJELJA DOŠAŠĆA

Opuzen, 10. prosinca  2023.

 

Svete mise zornice slave se radnim danom u 6:00 sati.

______________________________ 

Ispovijed bolesnika u župi bit će u utorak od 8,30 sati.

_____________________________________

Sveta misa za naše branitelje služit će se u petak  15. prosinca u 18,00 sati.

Sljedeće nedjelje svete mise slave se ujutro u 9:00 i poslije podne u 18:00 sati.

__________________________

 

U sakristiji se mogu kupiti dvanaest lisni kalendari, po cijeni od 2,50 eura.

Postavite komentar

Morate biti logged u objaviti komentar .