RASPORED SVETIH MISA

PONEDJELJAK u 8:00

UTORAK  (Stara godina) u 18:00

SRIJEDA (Nova godina)  u 10:00 i 18:00

ČETVRTAK  u 8:00

PETAK  u 8:00

SUBOTA  u 8:00

NEDJELJA  u 10:00 i u 18:00