RASPORED SVETIH MISA

PONEDJELJAK u 18:00

UTORAK  u 18:00

SRIJEDA  u 8.00

ČETVRTAK  u 18:00
(pola sata prije svete mise je klanjanje)

PETAK  u 18:00

SUBOTA  u 8:00

NEDJELJA  u 10:00 i u 18:00