Časne sestre su u Opuzenu od 17. prosinca 1925. Te godine nastojanjem župnika don Mira Čotića u našu župu dolaze Kćeri Milosrđa III. samostanskog reda sv. Franje iz Blata na Korču­li. Sestarska se kuća zvala Samostan Srca Isusova. Redovito su u njoj bile tri sestre koje su držale dječje boravište. Kuću im je na pet godina besplatno ustupio Dujo Oman. Godine 1938. župnik don Marin Gudelj pokrenuo je gradnju Doma katoličke akcije i Obdaništa za siromašnu djecu ribara, radnika i težaka ta stana za časne sestre. Ta se zgrada počela graditi u Podvornici doprino­som crkovinarstva, vlade i sakupljanjem milodara. Sestrama nije bio osiguran stan i ostalo za uzdržavanje pa su nekoliko puta selile iz jedne u drugu kuću. Napustile su Opuzen 29. lip­nja 1939. godine, a njihovim odlaskom u Opuzenu se osjetila velika praznina i osiromašenost. Zbog toga je već 1940. župnik don Martin Gudelj molio poglavarstvo sestara Služavki Maloga Isusa, koje u Metkoviću imaju svoj samostan, da bi otvore svoju kuću u Opuzenu. Nažalost molba se tada nije mogla uslišati, a dolazak u župu Opuzen su prihvatile Školske sestre franjevke hercegovačke provincije. One su svoj rad započele u Opuzenu 19. rujna 1940. Vodile su domaćinstvo župniku i svirale u crkvi, ali su poradi ratnih neprilika već nakon godinu dana napustile Opuzen.

Poslije Drugog svjetskog rata ponovno je pokrenuto pitanje dolaska sestara u Župu Opuzen. Osobito se o ovom pitanju razgovaralo kad je u siječnju 1962. godine potres pogodio Makarsko primorje i neretvanski kraj, te nanio velike štete i Opuzenu. Župna je kuća bila gotovo srušena pa župnik don Petar Kovačić u njoj nije mogao stanovati. Mjesne su vlasti izdale lokaciju za gradnju nove župne kuće, ali uz uvjet da stara župna kuća bude do kraja srušena. Župnik don Petar svojim nastojanjem je uspio zadržati staru župnu kuću i osigurao je  da se ona popravi i osposobi za stan časnim sestrama Služavkama Malog Isusa. Njihov dolazak  za rad u župi tražio je od Vrhovne uprave Družbe i Splitske biskupije.

Gradnja nove župne kuće započela je 1. srpnja 1962. godine. Župnik don Petar je uspio s poduzećem ˝Beton˝ iz Metkovića dogovoriti i popravak stare župne kuće, s ciljem njenog uređenja za stan časnim sestrama. Pristupilo se radovima u staroj župnoj kući. Bilo je potrebno i unutarnje uređenje prostora, ali zbog nedostatka sredstava unutrašnjost je uređena tri godine poslije. Stara župna kuća 17. svibnja 1963. prenesena je u vlasništvo Samostana časnih sestara Služavki Malog Isusa koji se zove Samostan Navještenja Blažene Djevice Marije.

Sestre Služavke Malog Isusa u Opuzen su došle  25. listopada 1963. godine i od tada svojim radom i odricanjem pripomažu župnicima i župi. One danas borave u samostanskoj kući smještenoj uz samu župnu kuću. Od samog početka djelovanja sestre pomažu u župnom pastoralu, vode crkveno pjevanje, katehiziraju i vrše sakristansku službu. U kući sestre imaju i svoju kapelicu.

U samostanu su do rujna 2018. živjele sestra Pavlinka Matić i sestra Marinela Delonga.  Njih dvije nakon 11, odnosno nakon 27 godina, u kolovozu 2018. dobivaju premještaj, a u župu dolaze sestra Marijanka Dominiković, koja pomaže župniku i brine o župi, i sestra Marija Cvitanović koja je u samostanu ima smještaj. Zalaganjem sestre Marijanke i sestre Marijane unutrašnjost i okoliš samostanske kuće su većim dijelom obnovljeni, a obnovljena je i preuređena i kapelica u sklopu samostana. U veljači 2024. zbog zdravstvenih razloga iz župe odlazi sestra Marijanka Dominiković, a u župu dolazi časna sestra Aneta Krstičević.