Raspored vjeronauka u vjeronaučnoj 2022./23 godini

  • prvopričesnici –   četvrtak u 15,00 sati,
  • I. i II. osnovne – subota u 10,30 sati
  • IV. ,V. i VI.  – petak u 15,00
  • VII. i VIII. – petak u 16,00 sati
  • I. srednje – subota u 8,45
  • krizmanici – subota u 9,30