Župno pastoralno vijeće je župnikovo savjetodavno  i djelatno tijelo koje proučava, planira, usklađuje, priprema i provjerava izvođenje pastoralnog rada u župi. Ono je potrebno da bi župna zajednica mogla vršiti svoje pastoralne zadatke i predstavlja i izražava jedinstvo u različitosti karizmi, službi i staleža u župi. Župno pastoralno vijeće potiče i omogućuje suodgovornost u sudjelovanju svih vjernika u pastoralnom radu u župi na području navješćivanja, bogoslužja i dobrotvornosti, te time povezuje djelovanje svećenika i laika. Ono je crkveno tijelo sudjelovanja laika u poticanju župnoga pastoralnog rada.

Dvostruko je značenje Župnog pastoralnog vijeća za župu. S jedne strane ono očituje crkveno zajedništvo cijele župe čije dijelove i sastavnice predstavlja, a s druge strane postaje sredstvo zajedničkog odlučivanja u kojem posebna predsjednička služba župnika i odgovornost svih vjernika laika trebaju doći do zajedničke suglasnosti. Stoga je ŽPV stvarni subjekt zajedništva, iako je uvijek potrebno imati na pameti različite kanonske ovlasti župnika i ostalih vjernika.

Svaki član  Župnog  pastoralnog vijeća dužan je župniku pomagati u unaprjeđivanju pastoralne djelatnosti i ima pravo postavljati pitanja i iznositi prijedloge koja Vijeće razmatra na svojim sjednicama. Mandat članovima traje 3 godine, a Vijeće se treba sastati 4 puta godišnje.

Članovi Župnog pastoralnog vijeća su:

 1. Damir Ajduk
 2. Ivana Bjeliš
 3. Goran Bošković
 4. Dragana Butigan
 5. Elvis Dragobratović
 6. Miljenko Ljubić
 7. Mateo Popović
 8. Zoran Soče
 9. Jasna Tutavac

 

 

Župno ekonomsko vijeće tijelo je sudjelovanja vjernika u upravljanju župnim ekonomskom dobrima. Ono pomaže župniku u pripremi redovitog i izvanrednog župnog predračuna, naznačuje predvidive izdatke za razne djelatnosti i način njihova pokrića, pre­gledava i odobrava na kraju svakog pothvata blagajničke knjige, odnosno dokumentaciju kao i završni račun. ŽEV daje mišljenje o izvanrednim pothvatima župe, koje treba biti dostavlje­no Nadbiskupskom duhovnom stolu u molbi za odobrenje navedenog pothvata i brine se o čuvanju isprava i dokaznica na kojima se teme­lji pravo župe na dobra.

Članovi Župnog ekonomskog vijeća su:

 

 1. Ivana Milić
 2. Ivan Popović
 3. Josip Tošić
 4. Štefica Tošić