Još nema komentara

Obnovljen je kip Svete Obitelji

Radosni smo možemo objaviti da je u našu župnu crkvu vraćen kip Svete obitelji. Kip je u potpunosti obnovljen zahvaljujući donacijama župljana. Ovdje poslovi restauracije kipova u našoj crkvi nisu završeni. Naime, na restauraciju su poslani kipovi Srca Isusova i Srca Marijina te kip svetoga Ante. Zahvaljujemo  svima koji su svojim novčanim prilozima pomogli obnovu kipa te pozivamo i na daljnju pomoć.

Postavite komentar

Morate biti logged u objaviti komentar .